HomeWeblogsamenwerken

Canvas Omgevingsmanagement gelanceerd


Op 9 maart 2018 is het Canvas Omgevingsmanagement, ontwikkeld door Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem, gelanceerd. Een mooi instrument om samen met betrokkenen te werken aan het vormgeven van het omgevingsmanagement in een complexe opgave zoals een project of een programma.

Het canvas is mede-gebaseerd op het Program Canvas en het Project Canvas en is het volgende canvas in de serie (er komt ook een verandercanvas aan, na de zomer). Ik heb een klein rolletje gehad in de ontwikkeling van het instrument, tijdens FedEx Day - het innovatie-event dat ik heb opgezet bij Twynstra Gudde. En nu ligt er dit mooie eindproduct!

Je kunt het canvas op deze site downloaden in powerpointvorm.

Het bijbehorende boek is bedoeld 'voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.' Wat mij betreft is het een instrument dat zeker waarde heeft voor programma's.

Canvas Omgevingsmanagement biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Het helpt je gestructureerd met elkaar het gesprek te voeren over de wijze waarop je in jouw opgave met belanghebbenden om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces. In het boek werken de auteurs uit hoe omgevingsmanagement juist in deze tijd vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei voorbeelden uit zorg, overheid, energie en bouw.

Het canvas is opgebouwd uit drie kolommen die de basis vormen van het canvas:

  • Scherp richten (de linkerkolom om o.a. tot de kern te komen) met daarbinnen de opgave, momenten, doel omgevingsmanagement en uitgangspunten
  • Rijk kijken (de middenkolom waarin gewerkt wordt aan een omgevingsanalyse) met daarbinnen de elementen context, issues, stakeholders en kansen
  • Bewust doen (de rechterkolom om uit te werken wat er gedaan gaat worden en met wie) met daarbinnen de onderdelen strategie en organisatie.


Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst
Login Registreer
Search icon