HomeGedachtegoedOntwikkelen

Ontwikkelen

Het achtste thema binnen Werken aan Programma's is Ontwikkelen. Dit richt zich op het steeds beter worden in het doen van een specifiek programma en op het werken aan programma’s in het algemeen in de organisatie. Wij zien dat er in programma’s ontzettend veel geleerd wordt, maar dat het tegelijkertijd ook nog wel eens lastig is om die leerervaringen te ‘vangen’. Alle focus is namelijk gericht op de uitvoering. Wij zien echter veel mogelijkheden om het leren en ontwikkelen van mensen hier een plek te geven.

Dat leren en ontwikkelen moet niet alleen ten dienste staan van een programma, maar ook van de toekomst van de betrokkenen zelf, het programmamanagement in de organisatie en van de organisatie zelf. Een deel van het werk van de programmamanager zou dan ook gericht moeten zijn op het ondersteunen van dit proces. Het thema ontwikkelen betreft alle activiteiten die te maken hebben met het verbeteren (professionaliseren) van de manier waarop in de organisatie aan programma’s gewerkt wordt. 

Het hoofdstuk Ontwikkelen moet nog verschijnen.

 

Scan voor (project en) programma review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. De omstandigheden zijn daarvoor gewoonweg te veranderlijk. Een open deur natuurlijk. En toch is stevige, tussentijdse reflectie op een programma (of project) met de belanghebbenden nog zeker geen gemeengoed in de praktijk van veel organisaties. Hoewel de theorieboeken vol staan van het belang van regelmatige reviews en evaluaties op het verloop van projecten en programma’s: wij zien dit in de praktijk nog maar weinig goed gebeuren. Vaak wordt de tijd er niet voor genomen en daarmee blijven veel lessen liggen.

Daar is dus nog een hele wereld in te winnen en daar dragen we graag aan bij. Mede daarom hebben we een handige reviewscan ontwikkeld waarmee je op een snelle en doeltreffende manier in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een specifiek programma (of project) én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. Zo’n review geeft ook leerpunten voor een volgend project of programma en voor het ontwikkelen van project- en programmamanagement breder in een organisatie.

De mensen die direct met het programma (of project) te maken hebben, reageren online op een lijst met 50 stellingen. De stellingen zijn geformuleerd op basis van jarenlange expertise met projecten en programma’s en betreffen die factoren die in onze ervaring het verschil maken tussen projecten en programma’s die slagen of falen. Samengevat is dit terug te brengen tot 5 categorieën: zingeving, eigenaarschap, aanpak, kernteam en sturing. Het reageren op de stellingen is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen.

De reviewscan is ontwikkeld door Niels van Loon, Björn Prevaas, Helmuth Stoop en Jo Bos. De scan sluit aan op het gedachtegoed van Werken aan Programma's en Managing Successful Programmes. Interesse? Neem dan vooral eens contact op of download de brochure over de programma rerviewscan, dan nemen we je mee in de mogelijkheden en toepassing.

 

KOMPAS© voor de programmavriendelijke organisatie

Welke organisatiekenmerken bevorderen of belemmeren de uitvoering van programma’s? En hoe kun je met die organisatiekenmerken effectief omgaan? Het diagnosemodel KOMPAS©, ontwikkeld door Twynstra Gudde, helpt dit helder in kaart te brengen. Zodat je je programma op een professionele manier kunt opzetten en uitvoeren.

Wat is het KOMPAS©?

Het KOMPAS© is een analyse- en diagnosemodel dat inzicht geeft in wat binnen een organisatie belemmerend of juist bevorderend werkt voor het werken in, aan en met programma’s. Gebaseerd op ruim vijftig jaar gebundelde programma-advieservaring, biedt het een unieke meervoudige kijk op organisatie(elementen). Er is tenslotte niet één waarheid als het gaat om de invloed van organisatiekundige elementen op een programma. Het KOMPAS© is dan ook geen theoretisch kader, maar een ‘evidence based’ analyse- en diagnosemodel. 

Wanneer helpt het KOMPAS©?

Bij opgaven die je als programma aanpakt redeneer, handel en manage je daarbij vanuit de maatschappelijke doelen/effecten die je wilt bereiken. Je legt de focust op díe projecten die daaraan bijdragen en zet de schaarse middelen doelgericht in. Bij het werken in, aan en met programma’s merk je echter dat dit niet altijd als vanzelfsprekend gaat. Er ontstaat bijvoorbeeld spanning met de lijn over de inzet van schaarse capaciteit. Er is onduidelijkheid over de (letterlijke en figuurlijke) plek en positie van de programmamanager. Deze en andere vraagstukken doen zich voor en hebben hun invloed op het ‘werkend krijgen’ van de programma’s.

Wat kun je zoal doen met het KOMPAS©?

Tijdens een workshop/gesprek van een dagdeel kunnen we je helpen het KOMPAS© ‘te lezen’ en toe te passen in jouw organisatie. Je selecteert zelf maximaal acht deelnemers: mensen met ‘gevoel voor de materie’, zoals programmamanagers, opdrachtgevers, controllers, interne organisatieadviseurs. Vanuit de eigen programma’s van de organisatie én kijkend naar de zes vlakken van het KOMPAS© stellen we gezamenlijk een diagnose over de organisatiekenmerken die bevorderend en/of belemmerend werken voor de programma’s.

Wat is het resultaat?

Toepassing van het KOMPAS© geeft je inzicht in de organisatiekenmerken en -mechanismen die bevorderend en belemmerend werken voor programma’s. Hiermee heb je de sleutel in handen voor een verbeterde uitvoering van je programma.

Meer informatie over het KOMPAS©

Het KOMPAS© is ontwikkeld door Helmuth Stoop en Else Nicolai van Twynstra Gudde en Theo van der Tak (zelfstandig adviseur). Het sluit aan op het gedachtegoed van Werken aan Programma's. Interesse? Neem dan vooral eens contact op, dan nemen we je mee in de mogelijkheden en toepassing.

 

Dit boek als download

Je kunt de hoofdstukken van het boek Werken aan Programma's als pdf-bestand downloaden. Daarvoor klik je hieronder op de kaft.

Search icon