HomeDownloads

Downloads

Op deze pagina kun je allerlei materialen downloaden die je op weg helpen in de wereld van programmamanagement, waaronder de hoofdstukken van Werken aan Programma's en allerlei formats. Helemaal gratis. Dat doen we, omdat we het vak verder willen helpen en daarvoor relevante kennis willen laten stromen. We hebben ervaren dat veel mensen daar baat bij hebben en het heel erg waarderen.

We willen je wel nadrukkelijk vragen het copyright te respecteren en bij gebruik van teksten uit de verschillende hoofdstukken zorgvuldig te refereren (hoe je dat doet, vind je hier). 

We stellen het zeer op prijs als je ons je feedback laat weten, tips voor verbetering meegeeft en ook eigen materialen ter beschikking wil stellen aan de community van programmamanagers (ga daarvoor naar de contactpagina). Als we meer met elkaar gaan delen, zoals wij ook doen met deze website, kunnen we samen het vak programmamanagement naar een hoger niveau brengen. Delen is vermenigvuldigen!

 

Hoofdstukken Werken aan Programma's

Allereerst kun je de hoofdstukken van Werken aan Programma's downloaden die we op dit moment hebben gepubliceerd. Het zijn pdf-bestanden en om ze te kunnen lezen heb je dus Acrobat Reader nodig. Van de thema's Leidinggeven en Ontwikkelen (thema's 7 en 8) hebben we (nog) geen hoofdstukken gemaakt. Over leidinggeven kun je meer lezen in het boek Leiderschap van de programmamanager en over ontwikkelen in het white paper Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement.

 

Leiderschap van de programmamanager

Gezien de cruciale rol van de programmamanager en zijn leiderschap in het realiseren van een programma hebben Jo Bos, Helmuth Stoop en ik over dit thema een apart boek geschreven: Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven (2018). Dit thema is dus niet apart uitgewerkt in Werken aan Programma's. In aanloop naar het PGM Open 2017 hebben we ook portretten gemaakt van 17 programmamanagers. Daarin gaan we in op hun leiderschap. Stuk voor stuk mooie, kwetsbare verhalen met veel lessen. Je kunt ze hier downloaden:

Daarnaast is ook de Individual Competence Baseline voor programmamanagers (ICB4 van IPMA) interessant als het gaat over de leidinggevende rol van de programmamanager. De ICB4 vormt een aanvulling op ons boek.

 

Ontwikkelen van programmamanagement

Ondanks dat programma’s al lang niet meer nieuw zijn, gaat het goed doen ervan nog niet vanzelf. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het ontwikkelen van deze manier van werken vaak te smal wordt aangepakt: er wordt vooral ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van de programmamanagers. In het white paper Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement introduceren we een meer integrale en systemische benadering. Overigens is de manier van kijken die we beschrijven ook waardevol voor het ontwikkelen van andere manieren van werken, zoals projectmatig werken, opgavegericht werken en agile werken. We nemen een korte aanloop door een blik te werpen op de huidige professionaliseringspraktijk en de beperkingen die dat met zich meedraagt. Daarna presenteren we een plattegrond waarin vijf lagen – die van individu, team, vak, organisatie en maatschappij – met elkaar in verband zijn gebracht. Vervolgens besteden we aandacht aan elk van deze vijf lagen en geven daarbij wat handreikingen voor interventies.

 

Formats en andere handige materialen

Regelmatig krijgen we vragen naar formats voor programma's. Hieronder kun je voorbeelden downloaden, zoals een programmaplan en een voortgangsrapportage. Afhankelijk van de aard van je programma verdienen deze formats uiteraard aanpassing. Ook hebben we diverse checklisten en andere materialen toegevoegd.

Graag verwijzen we je ook naar de mogelijkheid om het Program Canvas en het Project Canvas onine aan te maken in het pakket van Celon. Het grote voordeel hiervan is dat je het canvas makkelijk kunt delen en altijd bij de hand kunt hebben. Je kunt gratis een account aanmaken en ermee aan de slag.

We zullen hier in de loop van tijd meer materialen opnemen. In Programmamanagement, Sturen op samenhang (2006) en in 50 Checklisten voor project- en programmamanagement (2001) staan nog meer, weliswaar wat verouderde checklisten, die je kunt gebruiken bij het vormgeven van jouw programma. Heb je eigen mooie voorbeelden? Laat het ons weten!

 

Artikelen over (o.a.) programmamanagement

Samen met Carlijn Nelis en Manon Ruijters schreef ik een artikel over eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties. Hierin presenteren we een model voor het ontrafelen en creëren van eigenaarschap. Zeer bruikbaar ook voor programma's.

Voor O&O magazine schreven Karin Derksen, Manon Ruijters en ik een artikel over de invloed van Multiple Team Membership op het kunnen realiseren van Goed Werk. In hoeveel teams of groepen participeren de mensen in je programmateam? Grote kans dat ze niet op één hand te tellen zijn. Wat betekent dat voor het programma? 

Voor Projectie Magazine schreven we in 2014 een artikel over strategievorming in programma's. Dit is mede gebaseerd op het hoofdstuk Programmeren. De gedachte is dat elk programma voorzien moet zijn van een doordachte strategie, om te voorkomen dat het een losse verzameling van doelen, inspannigen en middelen wordt. 

In de Canon van het leren (2012) schreef Björn een artikel over mindsets, gebaseerd op het werk van Carol Dweck. Een interessant vraag is: hoe zou de gemiddelde mindset van een programmamanager eruit zien? En wat zou het effect op programma's zijn van een meer groeigerichte mindset? Laat je gedachten met dit artikel eens gaan over jouw mindset. 

Oudere artikelen

Hieronder hebben we enkele al wat oudere artikelen opgenomen, waarnaar we in ons boek ook verwijzen. Dat geldt in het bijzonder voor de Engelstalige artikelen van Ferns en Pellgrinelli.

 

Search icon